O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 06/02/I/2013

28.03.2013
Decyzja dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Decyzja nr 06/01/I/2013

28.03.2013
Decyzja dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Decyzja nr 05/01/I/2013

19.03.2013
Decyzja dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 2/2013/Ip

12.03.2013
Decyzja dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NarodowegoFunduszu Zdrowia.

Decyzja nr 1/2013/Ip

12.03.2013
Decyzja dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NarodowegoFunduszu Zdrowia.