O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 01/02/I/2019

30.05.2019
Decyzja nr 01/02/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 01/01/I/2019

28.05.2019
Decyzja nr 01/01/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 12 2621/I-2/WSS/2019

14.05.2019
Decyzja nr 12 2621/I-2/WSS/2019 interpretacyjna Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 08/01/I/2019

09.05.2019
Decyzja nr 08/01/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 06/2/I/2019

16.04.2019
Decyzja nr 06/2/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 03/01/I/2019

15.04.2019
Decyzja nr 03/01/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia