O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 05/03/I/2019

11.04.2019
Decyzja nr 05/03/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 15/01/I/2019

25.02.2019
Decyzja nr 15/01/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 01/16/I/2019

15.02.2019
Decyzja nr 01/16/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja 04/ /I/2019

13.02.2019
Decyzja nr 04/ /I/2019 interpretacyjna Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 02/07/I/2019

12.02.2019
Decyzja nr 02/07/I/2019 interpretacyjna Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 06/1/1/2019

11.02.2019
Decyzja nr 06/1/1/2019 interpretacyjna Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia