O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 02/06/1/2019

08.02.2019
Decyzja nr 02/06/1/2019 interpretacyjna Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 05/02/1/2019

05.02.2019
Decyzja nr 05/02/1/2019 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 07/05/I/2018

07.12.2018
Decyzja interpretacyjna Organu I instancji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 07/04/I/2018

07.12.2018
Decyzja interpretacyjna Organu I instancji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 07/03/I/2018

07.12.2018
Decyzja interpretacyjna Organu I instancji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 07/02/I/2018

05.12.2018
Decyzja interpretacyjna Organu I instancji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia