O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja Nr WSS-E.5132.2.2018

17.10.2018
Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 15/01/I/2018

21.08.2018
Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Decyzja Nr WSS-E.5132.1.2018

13.07.2018
Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja Nr 12-3183 /I- 1 /WSS/2018

02.07.2018
Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 05/1/I/2018

19.06.2018
Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 07/01/I/2018

27.03.2018
Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.