O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 15/02/I/2017

18.12.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 15/01/I/2017

18.12.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 02/03/I/2017

11.12.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja Nr 01/02/I/2017

06.09.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 03/01/I/2017

23.08.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja 15/02/I/2016

20.10.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.