O NFZ

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 02/03/I/2017

11.12.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja Nr 01/02/I/2017

06.09.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 03/01/I/2017

23.08.2017
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja 15/02/I/2016

20.10.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 07/04/I/2016

20.10.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 07/02/I/2016

29.07.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.