O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja 08/01/I/2016

20.04.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja 11/01/I/2016

23.02.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja 11/03/I/2015

23.02.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 13/03/I/2015

10.02.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja 7/2015

09.02.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja 6/2015

21.01.2016
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.