O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 07/11/I/2013

07.07.2014
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 07/10/I/2013

07.07.2014
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 07/09/I/2013

07.07.2014
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 02/02/I/2014

07.07.2014
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 11/01/I/2013

17.02.2014
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 02/01/I/2013

17.02.2014
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.