O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 05/03/I/13

17.02.2014
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 14/01/I/2013

07.11.2013
Decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej.

Decyzja nr 13/01/I/2013

07.11.2013
Decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej.

Decyzja nr 10/01/I/2013

07.11.2013
Decyzja w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 05/02/I/2013

07.11.2013
Decyzja w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja nr 06/05/I/2013

07.11.2013
Decyzja w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.