O NFZ

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja nr 07/02/I/2020

28.01.2021
Decyzja interpretacyjna nr 07/02/I/2020 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 07/01/I/2020

05.01.2021
Decyzja interpretacyjna nr 07/01/I/2020 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 07/08/I/2019

22.10.2020
Decyzja interpretacyjna nr 07/08/I/2019 Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 06/1/I/2020

29.09.2020
Decyzja interpretacyjna nr 06/1/I/2020 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja interpretacyjna nr 01/01/I/2020 

07.08.2020
Decyzja interpretacyjna nr 01/01/I/2020 Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja Nr 12-1711/I-2/WSS/2020

27.04.2020
Decyzja interpretacyjna nr 12-1711/I-2/WSS/2020 Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia