O NFZ

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat dla świadczeniodawców

29.03.2019
Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

Komunikat w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

19.10.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 20 października 2018r. zostaje wydłużony do 5 lat, dla...

Wsparcie procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

24.08.2018
Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

Ogólnopolska konferencja naukowa

17.11.2017
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,,Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 20 listopada 2017 r.

Protokół z prezentacji publicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

15.12.2016
Protokół z prezentacji publicznej założeń Projektu „System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia”...