O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2019 r.

09.03.2020
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w IV kwartale 2019 r.

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2019 r.

09.03.2020
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w IV kwartale 2019 r.

Kontrole realizacji umów w I-IV kwartale 2019 r.

04.03.2020
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I - IV kwartale 2019 roku

Kontrole zewnętrzne w 2019 r.

27.02.2020
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2019 r.

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

31.01.2020
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I- III kwartale 2019 r.

Kontrole realizacji umów w I-III kwartale 2019 r.

10.12.2019
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I - III kwartale 2019 roku