O NFZ

Kontrole

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

21.09.2020
Sprawozdania z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I kwartale 2020 r.

Kontrole w II kwartale 2020 r.

04.09.2020
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2020 r.

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2020 roku

20.08.2020
Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2020 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

14.07.2020
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w IV kwartale 2019 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2020 r.

28.05.2020
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w I kwartale 2020 r.

Kontrole w aptekach w I kwartale 2020 r.

28.05.2020
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w I kwartale 2020 r.