O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w III kwartale 2019 r.

05.12.2019
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w III kwartale 2019 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w III kwartale 2019 r.

05.12.2019
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w III kwartale 2019 r.

Kontrole realizacji umów w I półroczu 2019 r.

15.11.2019
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez Terenowe wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2019 roku

Kontrole ordynacji lekarskiej w II kwartale 2019 r.

08.11.2019
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2019 r.

Kontrole w aptekach w II kwartale 2019 r.

08.11.2019
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w II kwartale 2019 r.