O NFZ

Kontrole

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

05.09.2019
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I półroczu 2019 r.

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2019 r.

22.08.2019
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2019 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r.

26.07.2019
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2019 r.

Kontrole w aptekach w I kwartale 2019 r.

26.07.2019
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w I kwartale 2019 r.