O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w II kwartale 2018 r.

06.09.2018
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w II kwartale 2018 r.

Kontrole w aptekach w II kwartale 2018 r.

06.09.2018
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2018 r.

Kontrole realizacji umów w I półroczu 2018 r.

04.09.2018
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2018 roku

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2018 r.

17.08.2018
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2018 r.

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

10.07.2018
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I kwartale 2018 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2018 r.

07.06.2018
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w I kwartale 2018 r.