O NFZ

Kontrole

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

13.05.2019
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I kwartale 2019 r.

Kontrole w 2018 r.

19.03.2019
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli Centrali NFZ w 2018 roku.

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2018 r.

05.03.2019
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w IV kwartale 2018 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2018 r.

05.03.2019
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2018 r.

Kontrole realizacji umów w 2018 r.

05.03.2019
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

21.02.2019
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w 2018 r.