O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w II kwartale 2015 r.

28.08.2015
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w II kwartale 2015 r.

Kontrole w aptekach w II kwartale 2015 r.

28.08.2015
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2015 r.

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2015 r.

28.08.2015
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2015 r.

Kontrole realizacji umów w I półroczu 2015 r.

24.08.2015
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2015 r.

Kontrole w aptekach w I kwartale 2015 r.

03.06.2015
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w I kwartale 2015 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2015 r.

03.06.2015
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w I kwartale 2015 r.