O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w II kwartale 2016 r.

31.08.2016
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w II kwartale 2016 r.

Kontrole w aptekach w II kwartale 2016 r.

31.08.2016
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2016 r.

Kontrole realizacji umów w I kwartale 2016 r.

13.07.2016
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2016 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2016 r.

03.06.2016
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w I kwartale 2016 r.

Kontrole w aptekach w I kwartale 2016 r.

03.06.2016
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w I kwartale 2016 r.

Kontrole zewnętrzne w 2015 r.

07.03.2016
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2015 r.