O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w III kwartale 2014 r.

03.12.2014
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w III kwartale 2014 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w III kwartale 2014 r.

03.12.2014
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w III kwartale 2014 r.

Kontrole w aptekach w II kwartale 2014 r.

01.10.2014
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2014 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w II kwartale 2014 r.

01.10.2014
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w II kwartale 2014 r.

Informacja o kontrolach

10.09.2014
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2014 r.

Kontrole realizacji umów - I kwartał 2014 r.

04.07.2014
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w pierwszym kwartale 2014 r.