O NFZ

Kontrole

Kontrole zewnętrzne w 2015 r.

07.03.2016
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2015 r.

Kontrole realizacji umów w IV kwartale 2015 r.

03.03.2016
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2015 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2015 r.

29.02.2016
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2015 r.

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2015 r.

29.02.2016
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w IV kwartale 2015 r.

Kontrole realizacji umów w III kwartałach 2015 r.

04.12.2015
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w trzech kwartałach 2015 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w III kwartale 2015 r.

30.11.2015
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w III kwartale 2015 r.