O NFZ

Kontrole

Kontrole w IV kwartale 2020 r.

04.03.2021
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2020 roku.

Kontrole zewnętrzne w 2020 roku

23.02.2021
Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2020 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kontrole w III kwartale 2020 r.

02.12.2020
Informacja o wynikach kontroli: realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kontroli aptek oraz ordynacji lekarskich, przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2020 r.,

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

21.09.2020
Sprawozdania z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I kwartale 2020 r.

Kontrole w II kwartale 2020 r.

04.09.2020
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2020 r.

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2020 roku

20.08.2020
Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2020 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia