O NFZ

Czym jest narzędzie samooceny Scirocco Exchange?

 

Narzędzie SCIROCCO Exchange jest internetowym narzędziem samooceny, którego celem jest ocena gotowości danego regionu do opieki koordynowanej. Opiera się ono na koncepcyjnym modelu dojrzałości do zintegrowanej opieki opracowanej przez grupę działania B3 ds. zintegrowanej opieki nad europejskim partnerstwem innowacyjnym na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Model został następnie zatwierdzony i przetestowany w ramach projektów finansowanych przez UE w dziedzinie zdrowia SCIROCCO i SCIROCCO Exchange.

Narzędzie SCIROCCO pomaga regionom:

 • w zrozumieniu mocnych i słabych stron ich lokalnego kontekstu opieki koordynowanej oraz informowaniu krajowych, regionalnych i lokalnych decydentów politycznych o potencjalnych obszarach do poprawy;
 • w osiągnięciu wielostronnego dialogu na temat postępów we wdrażaniu i świadczeniu opieki koordynowanej;
 • ułatwiać działania twinningowe i coachingowe, które wspierają regiony i organizacje w lepszym zrozumieniu lokalnych warunków umożliwiających skuteczne wdrożenie opieki koordynowanej.

Jak można wykorzystać narzędzie samooceny SCIROCCO?

Narzędzie samooceny SCIROCCO Exchange składa się z różnych elementów:

 • Kwestionariusz oceny dojrzałości on-line:
  • zorganizowany w 12 obszarach model dojrzałości SCIROCCO dla opieki koordynowanej i skali oceny
  • diagram pająka przedstawiający wyniki oceny
  • możliwość dzielenia się i porównywania diagramów pająków różnych użytkowników jako podstawy do budowania konsensusu
  • dostępny w 9 językach: czeski, holenderski, niemiecki, włoski, litewski, polski, słowacki, słoweński, hiszpański.
 • Zestaw metodologii korzystania z narzędzia SCIROCCO Exchange dla:
  • Oceny dojrzałości systemu opieki zdrowotnej do opieki koordynowanej
  • Ułatwianie dostosowanych do potrzeb działań w zakresie transferu wiedzy w celu poprawy zdolności organów służby zdrowia i opieki społecznej do przyjmowania i rozszerzania opieki koordynowanej.
 • Zestaw ilustracyjnych filmów wideo i materiałów na temat korzystania z narzędzia samooceny SCIROCCO Exchange.

Narzędzie SCIROCCO Exchange zostało przetestowane i zastosowane w ponad 75 regionach i organizacjach w Europie i poza nią, w tym w Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli chcesz dokonać oceny swojej placówki, do czego serdecznie zachęcamy, skorzystaj z narzędzia, które zostało przetłumaczone na język polski i jest dostępne tutaj. Dodatkowo szczegółowe opisy dla poszczególnych obszarów badanych na podstawie narzędzia opracowanego w ramach projektu SCIROCCO Exchange możesz rozwinąć klikając tutaj. Zainteresowanych odsyłamy również do instrukcji w języku angielskim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziu SCIROCCO Exchange i jego zastosowaniu w praktyce,