O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - BAW/20/254 - w toku

20.01.2021
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Audytor Wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego - Numer ogłoszenia: BAW/20/254 - Miejsce pracy: Opole - Termin składania ofert: 01.02.2021 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/21/06 - w toku

18.01.2021
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli II w Bydgoszczy w Departamencie Kontroli Numer ogłoszenia: DK/21/06 - Termin składania ofert: 01.02.2021 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/21/12 - w toku

18.01.2021
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli IV w Zielonej Górze w Departamencie Kontroli - Numer ogłoszenia: DK/21/12 - Termin składania ofert 03.02.2021 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/239 - w toku

11.01.2021
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach w Departamencie Kontroli - DK/20/239 - Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/21/11 - w toku

08.01.2021
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli VIII w Opolu w Departamencie Kontroli - Numer ogłoszenia: DK/21/11 - Termin składania ofert 12.02.2021 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/21/10 - w toku

08.01.2021
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektorzy Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach w Departamencie Kontroli - Numer ogłoszenia: DK/21/10 - Termin składania ofert 27.01.2021 r.