O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSOZ/08/81 - zakończone

21.04.2008
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: starszy/główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Lecznictwa Stacjonarnego...

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DGL/08/80 - zakończone

21.04.2008
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: Naczelnik Wydziału Programów Zdrowotnych i Chemioterapii w Departamencie Gospodarki Lekami...

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DGL/08/79 - zakończone

21.04.2008
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: Naczelnik Wydziału Analiz i Monitorowania Refundacji w Departamencie Gospodarki Lekami...

Ogłoszenie o zatrudnieniu - BK/08/77 - zakończone

15.04.2008
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: starszy/główny specjalista w Sekcji do spraw Rozliczeń Międzyoddziałowych i Ubezpieczonych od Odpowiedzialności Cywilnej w Biurze Księgowości.

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSŚ/08/76 - zakończone

15.04.2008
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców w Wydziale Ewidencji.

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/08/75 - zakończone

15.04.2008
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista/starszy specjalista (Administrator Systemów UNIX/LINUX) (Zespół Serwerów UNIX / LINUX) w Wydziale Eksploatacji w Departamencie Informatyki.