O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - DSOZ/20/94 - w toku

25.06.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej - DSOZ/20/94 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DGL/20/70 - w toku

25.05.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Sekcji Sprawozdawczości i Analiz w Departamencie Gospodarki Lekami - DGL/20/70 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DSM/20/32- w toku

26.03.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Referenta w Sekcji Ratownictwa Medycznego i Pomocy Doraźnej w Departamencie ds. Służb Mundurowych - DSM/20/32 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji DWM/19/178 - w toku

14.11.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Leczenia Planowanego za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/19/178 - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/19/148- zakończenie naboru

06.08.2019
Rekrutacja DK/19/148 została zakończona

Ogłoszenie o rekrutacji - POIN/19/91 - w toku

01.07.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Sekcji Bezpieczeństwa Fizycznego i Środowiskowego w komórce Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POIN/19/91 - zmiana terminu składania ofert