O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/20/119 - w toku

14.07.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Wydziale Leczenia Planowanego za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/20/119 - Termin składania ofert upływa 30 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - BK/20/117 - w toku

14.07.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika - do Sekcji ds. Rozliczeń Międzyoddziałowych i Dotacji Pozyskiwanych z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w Biurze Księgowości - BK/20/117 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - BNW/20/116 - w toku

14.07.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Biurze Nadzoru Wewnętrznego - BNW/20/116 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - GPF-20-97 - w toku

13.07.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika do Działu Organizacji w Gabinecie Prezesa Funduszu - GPF/20/97 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/20/113 - w toku

13.07.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/20/113 -Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DSM/20/75 - w toku

10.07.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych w Departamencie ds. Służb Mundurowych - DSM/20/75 - Lista kandydatów