O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - IOD/20/22 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w komórce organizacyjnej Inspektora Ochrony Danych - IOD/20/22

Ogłoszenie o rekrutacji - DI/20/19 - w toku

07.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowiska Głównych Specjalistów w Dziale Planowania i Organizacji w Departamencie Informatyki - DI/20/19

Ogłoszenie o rekrutacji DyrOW/20/16 - w toku

06.02.2020
Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - DyrOW/20/16

Ogłoszenie o rekrutacji - DAiI/20/15 - w toku

05.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Baz Danych i Narzędzi Analitycznych w Departamencie Analiz i Innowacji - DAiI/20/15

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/20/14 - w toku

04.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Zwrotów Kosztów Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/20/14

Ogłoszenie o rekrutacji - DSM/20/13 - w toku

04.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych w Departamencie ds. Służb Mundurowych - DSM/20/13