O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/19/237 - w toku

29.10.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli I we Wrocławiu w Departamencie Kontroli - DK/19/237- lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/19/241- w toku

29.10.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Metodyki Kontroli i Szkoleń w Departamencie Kontroli - DK/19/241 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/19/240 - w toku

28.10.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowiska Głównych Specjalistów w Wydziale Kontroli Świadczeń w Departamencie Kontroli - DK/19/240 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/19/239 - w toku

28.10.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli Aptek i Ordynacji w Departamencie Kontroli - DK/19/239 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DOP/19/244 - zakończenie rekrutacji

28.10.2019
Proces rekrutacji DOP/19/244 został zakończony

Ogłoszenie o rekrutacji - DOP/19/243 - w toku

28.10.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Usług Elektronicznych i Procesów Obsługi Pacjenta w Departamencie Obsługi Pacjenta - DOP/19/243 - lista kandydatów