O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/20/03 - w toku

27.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Leczenia Planowanego za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/20/03 - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o rekrutacji - GPF/20/11 - w toku

24.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Dziale Skarg i Wniosków w Gabinecie Prezesa Funduszu - GPF/20/11 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/08 - w toku

21.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Metodyki Kontroli i Szkoleń w Departamencie Kontroli - DK/20/08

Ogłoszenie o rekrutacji - DI/20/10 - w toku

20.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Informatyka w Wydziale Systemów Wewnętrznych i Wsparcia w Departamencie Informatyki - DI/20/10 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/20/09 - w toku

20.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Zwrotów Kosztów Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/20/09 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DOP/20/07 - zakończenie rekrutacji

17.01.2020
Proces rekrutacji DOP/20/07 został zakończony