O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - BBIiCD/20/241 - w toku

01.12.2020
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Specjalista w Sekcji Ochrony Informacji w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania Numer ogłoszenia: BBIiCD/20/241 - Termin ofert: 15.12.2020 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/242 - w toku

30.11.2020
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli - w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Gdańsku w Departamencie Kontroli - Numer ogłoszenia: DK/20/242 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - BBIiCD/20/243 - w toku

30.11.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Ciągłości Działania w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania - Numer ogłoszenia: BBIiCD/20/243 - Termin składania ofert: 16.12.2020 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - BBIiCD/20/236 - w toku

25.11.2020
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Specjalista w komórce Służba ds. BHP w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania - Numer ogłoszenia: BBIiCD/20/236 Miejsce pracy: Warszawa - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DSOZ/20/214 - w toku

23.11.2020
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Lecznictwa Szpitalnego w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Numer ogłoszenia: DSOZ/20/214 - Miejsce pracy: Warszawa - Termin składania ofert 9 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/188 - zakończenie naboru

23.11.2020
Rekrutacja DK/20/188 została zakończona