O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - BKiS/20/27 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania i Płac w Biurze Kadr i Szkoleń - BKiS/20/27 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - BKiS/20/26 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Kadr i Szkoleń - BKiS/20/26 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - BKiS/20/25 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Osobowych w Biurze Kadr i Szkoleń - BKiS/20/25 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DGL/20/24 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Wydziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Departamencie Gospodarki Lekami - DGL/20/24 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/20 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli I we Wrocławiu w Departamencie Kontroli - DK/20/20 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - IOD/20/22 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w komórce organizacyjnej Inspektora Ochrony Danych - IOD/20/22 - lista kandydatów