O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - DSOZ/20/94 - w toku

25.06.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej - DSOZ/20/94 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/86 - w toku

24.06.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowiska Specjalistów w Wydziale Prawnym w Departamencie Kontroli - DK/20/86 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DGL/20/95 - w toku

23.06.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Departamencie Gospodarki Lekami - DGL/20/95 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DI/20/77 - w toku

23.06.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Realizacji Projektów Informatycznych w Departamencie Informatyki - DI/20/77 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - BKiS/20/96 - w toku

18.06.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Planowania i Płac w Biurze Kadr i Szkoleń - BKiS/20/96 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/90 - w toku

16.06.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Terenowym Wydziale Kontroli II w Bydgoszczy w Departamencie Kontroli - DK/20/90 - Termin składania ofert upływa 10 lipca 2020 r. - Lista kandydatów