O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/21/54 - w toku

15.03.2021
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Kontroli - Numer ogłoszenia: DK/21/54 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/21/56 - w toku

15.03.2021
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach w Departamencie Kontroli Numer ogłoszenia: DK/21/56 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - BAW/21/50 - w toku

12.03.2021
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Audytor Wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego - Numer ogłoszenia: BAW/21/50 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - BBICD/21/51 - w toku

11.03.2021
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Specjalista wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania - Numer ogłoszenia: BBICD/21/51 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/21/48 - w toku

10.03.2021
Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Specjalista/Starszy Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli VII w Warszawie w Departamencie Kontroli - Numer ogłoszenia: DK/21/48 - Lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/21/49 - zakończenie naboru

10.03.2021
Rekrutacja DWM/21/49 została zakończona.