O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - GPF/20/11 - w toku

24.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Dziale Skarg i Wniosków w Gabinecie Prezesa Funduszu - GPF/20/11 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/08 - w toku

21.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Metodyki Kontroli i Szkoleń w Departamencie Kontroli - DK/20/08 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DI/20/10 - zakończenie rekrutacji

20.01.2020
Proces rekrutacji DI/20/10 został zakończony

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/20/09 - w toku

20.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Zwrotów Kosztów Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/20/09 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DGL/20/06 - w toku

10.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Departamencie Gospodarki Lekami - DGL/20/06 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DWM/20/04 - w toku

08.01.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Wydziale Leczenia Planowanego za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/20/04 - lista kandydatów