O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - BKiS/20/25 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Osobowych w Biurze Kadr i Szkoleń - BKiS/20/25 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DK/20/20 - w toku

10.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli I we Wrocławiu w Departamencie Kontroli - DK/20/20 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - IOD/20/22 - zakończenie rekrutacji

10.02.2020
Proces rekrutacji IOD/20/22 został zakończony

Ogłoszenie o rekrutacji - DI/20/19 - w toku

07.02.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowiska Głównych Specjalistów w Dziale Planowania i Organizacji w Departamencie Informatyki - DI/20/19 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji DyrOW/20/16 - w toku

06.02.2020
Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - DyrOW/20/16 - lista kandydatów

Ogłoszenie o rekrutacji - DAiI/20/15 - zakończenie rekrutacji

05.02.2020
Proces rekrutacji DAiI/20/15 został zakończony