O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji - umowa o pracę/1 etat

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Na stanowisku specjalisty w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji został zatrudniony Pan Siejewicz Hubert Białystok.


Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Udział w tworzeniu i realizacji strategii komunikacji społecznej oraz pozytywnego wizerunku Oddziału;
 • Udzielanie informacji w zakresie zgłaszanych przez środki masowego przekazu pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Oddziału;
 • Udział w kreowaniu i prowadzeniu polityki informacyjnej i promocyjnej Oddziału;
 • Informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach Oddziału;
 • Analiza materiałów dotyczących funkcjonowania Oddziału zamieszczanych w mediach oraz reagowanie zgodnie z zasadami prawa prasowego;
 • Sporządzanie komunikatów prasowych z bieżącej działalności Oddziału;
 • Udział w administrowaniu Biuletynem Informacji Publicznej Oddziału;
 • Udział w umieszczaniu materiałów na stronie internetowej Oddziału;
 • Udział w opracowywaniu projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych w tym grafik, materiałów foto i wideo;
 • Udział w obsłudze mediów społecznościowych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: dziennikarskie, public relations, prawne, marketingowe, zdrowie publiczne, politologia),
 • minimum 3 lata stażu pracy.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej/świadectwem ukończenia szkoły średniej; staż pracy, (jeżeli wymagany na danym stanowisku) należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.).

 

Wymagania dodatkowe:

 • Prawo prasowe;
 • Obsługa Word Pressa;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko Windows);
 • Znajomość głównych zagadnień dotyczących finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych oraz zagadnień znajdujących się w kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Umiejętność pisania i redagowania komunikatów;
 • Umiejętność wyszukiwania informacji, research mediów;
 • Kompetencje społeczne;
 • Wystąpienia publiczne i medialne;
 • Kreatywność;
 • Otwartość;
 • Łatwość komunikowania się i umiejętność pracy w zespole;
 • Lekkie pióro, poprawność językowa i stylistyczna;
 • Odporność na stres;
 • Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność ustalania priorytetów;
 • Dbałość o szczegóły, zaangażowanie w pracę i sumienność podczas wykonywania obowiązków;
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą;
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • CV - podpisane,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

W przypadku składania aplikacji elektronicznie należy załączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu 85 745 95 74.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 09.06.2023 r. w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać na adres:

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3

z dopiskiem: oferta pracy Białystok/23/9

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Podlaski OW
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Małgorzata Kołpak-Kowalczuk
Wytworzenie informacji: 25.05.2023
Publikacja informacji: 25.05.2023 13:40
Aktualizacja informacji: 19.09.2023 10:03
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty