O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Promocji Usług i Prostego Języka w Departamencie Obsługi Klientów i Profilaktyki (1 etat / umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Marta Barczyńska, Warszawa
 • Aleksandra Baszun, Warszawa
 • Monika Chrobak, Piaseczno
 • Matylda Gruman, Warszawa
 • Joanna Hryniewiecka, Warszawa
 • Aleksandra Jaworska, Warszawa
 • Urszula Karczewska, Warszawa
 • Hubert Kaźmierski, Warszawa
 • Stanisław Konował, Warszawa
 • Renata Meterlińska, Otwock
 • Katarzyna Nowakowska, Warszawa
 • Piotr Pastuszak, Warszawa
 • Rafał Pszczółkowski, Warszawa
 • Magdalena Święcka, Warszawa
 • Natalia Haus-Gołaszewska, Warszawa

GŁÓWNE ZADANIA:

 • opracowywanie materiałów i ich publikacja na portalach: Akademia NFZ, Diety NFZ, Pacjent.gov.pl (broszury, e-booki, artykuły, quizy);
 • redagowanie opisów interfejsu użytkownika oraz edycja istniejących;
 • opiniowanie i redagowanie materiałów dostarczanych przez wykonawcę (broszury, e-booki, artykuły, quizy);
 • planowanie usprawnienia portali w zakresie architektury danych, doboru informacji, prezentacji treści z uwzględnieniem dostępności cyfrowej;
 • analiza zachowania i potrzeb użytkowników portali i ścieżki klienta;
 • wsparcie kierownika projektu w realizacji procesów zarządzania projektem, opracowaniu ofert i umów, obiegu dokumentacji projektowej.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe oraz:
 • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • na stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu treści;
 • wykształcenie lub portfolio potwierdzające warsztat redaktorski.

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; wskazane w ogłoszeniu lata pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 82 ze. zm.);
 • znajomość zasad prostego i poprawnego języka;
 • znajomość systemu CMS (umiejętność obsługi);
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność za powierzone zadania i samodzielność;
 • doświadczenie w realizacji zakupów w ramach zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 28.09.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DOKiP/23/155

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michał Różański
Publikacja informacji: 12.09.2023 11:55
Aktualizacja informacji: 08.11.2023 08:00
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty