O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Sekcji Rehabilitacji Leczniczej w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Karolina Banasiak, Pruszków
 • Anna Bassa, Warszawa
 • Luiza Cześnin, Warszawa
 • Piotr Kowaliński, Warszawa
 • Agnieszka Ostrowska-Bigas, Warszawa
 • Katarzyna Stefańczyk, Warszawa
 • Karolina Zieleźnik-Gandorska, Katowice

 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką;
 • monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej w szczególności na:
 • analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania,
 • ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
 • współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców oraz instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowany kierunek medyczny)
 • Lata pracy zawodowej:
 • minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku stanowiska głównego specjalisty
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku stanowiska starszego specjalisty

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w jednostkach związanych z ochroną zdrowia;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi, w obszarze rehabilitacji, fizjoterapii;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;
 • organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu;
 • rzetelność i terminowość;
 • skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań;
 • doświadczenie w rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej;
 • znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia;
 • udział merytoryczny w projektach dofinansowywanych ze środków UE;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 • Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 535 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 320 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacja lecznicza (Dz. U. 2021 r., poz. 265),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 r., poz. 666 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 06.12.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DSOZ/21/240

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 19.11.2021 08:45
Aktualizacja informacji: 09.12.2021 08:35
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty