O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista / Starszy specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej (1 etat/umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Marta Aluchna, Warszawa
 • Aneta Bryske-Jaroszuk, Warszawa
 • Marta Sadowska, Warszawa
 • Krzysztof Sowa, Warszawa

GŁÓWNE ZADANIA:

 • terminowe i zgodne z obowiązującymi procedurami prowadzenie spraw związanych z obsługą roszczeń przedstawianych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA;
 • nadzór merytoryczny nad działaniami oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie obsługi roszczeń;
 • udział w pracach nad modyfikacjami systemów obsługujących realizację procesów leżących w kompetencjach Wydziału;
 • udział w pracach związanych z modelowaniem procesów obsługi roszczeń;
 • przeprowadzanie kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ zleconych przez Prezesa Funduszu, w obszarze obsługi roszczeń.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (finanse, prawo, administracja, ubezpieczenia społeczne, ochrona zdrowia) lub średnie;
 • na stanowisko specjalisty:
 • minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
 • minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
 • na stanowisko starszego specjalisty:
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
 • minimum 6 lat pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach ubezpieczeniowych lub finansowych lub w jednostkach administracji publicznej lub w komórkach finansowych, rozliczeniowych innych instytucji/przedsiębiorstw;
 • znajomość podstaw prawa z zakresu finansów i rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych.

Wykształcenie należy potwierdzić kopią świadectwa lub dyplomu ukończenia uczelni wyższej; wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną (mile widziane);
 • znajomość przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (mile widziane);
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność, samodzielność, otwartość na zmiany.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów);

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 08.09.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DWM/23/145

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michał Różański
Publikacja informacji: 22.08.2023 14:20
Aktualizacja informacji: 18.09.2023 08:26
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty