O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Decyzja o wyniku naboru - ogłoszenie nr  Gdańsk/23/12

 

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru Starszego Referenta  w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

 

Uzasadnienie:

[zanonimizowano]

Proces rekrutacji Gdańsk/23/12  został zakończony.

 

 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie analiz zapotrzebowania, planowanie oraz kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Sekcji;
 • opracowywanie, uaktualnianie oraz monitorowanie planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Sekcji;
 • obsługa i monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pozostającym we właściwości Sekcji;
 • udzielanie wyjaśnień świadczeniodawcom w zakresie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pozostającym we właściwości Sekcji;
 • przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców;
 • udział w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Wydziału;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Wydziału.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: minimum średnie, pożądane wyższe,
 • Lata pracy zawodowej: przy wykształceniu średnim – 3 lata stażu pracy; przy wykształceniu wyższym nie jest wymagany staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie związane z zakresem biurowo/administracyjnym; Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczeniami i analizą danych.
 • Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego.
 • Znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),.
 • Umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych;
 • Zdolność logicznego i analitycznego myślenia, nastawienie na realizację celu;
 • Dbałość o szczegóły, odpowiedzialność, lojalność;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

 

ZAPRASZAMY

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 58 75 12 730.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 05.04.2023 roku w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 15.30) lub przesłać na adres:

 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy Gdańsk/23/12

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Karolina Kłosin
Wytworzenie informacji: 17.03.2023
Publikacja informacji: 17.03.2023 11:25
Aktualizacja informacji: 12.05.2023 11:43
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty