O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Główny Specjalista w Wydziale ds. Służb Mundurowych w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego (pełny etat lub część etatu)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Decyzja o wyniku naboru – ogłoszenie nr Gdańsk/23/14

[Zanonimizowano]


 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Opiniowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową:

     - analiza stanu zdrowia świadczeniobiorcy na podstawie opisu lekarza kierującego, wyników badań              

        i/lub/ karty informacyjnej leczenia szpitalnego,,

     - kwalifikacja do profilu leczenia uzdrowiskowego, zakresu i obszaru leczenia uzdrowiskowego;

     - występowanie do lekarza kierującego o uzupełnienie dokumentacji medycznej niezbędnej        

       do potwierdzenia skierowania.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wyższe  medyczne - lekarz  specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej,
 • Lata pracy zawodowej: 3 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w lecznictwie uzdrowiskowym lub rehabilitacji;
 • Znajomość aktów prawnych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową:

-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835), zmiennie rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r.;

-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z dn. 5.01.12 poz. 14);

 • Znajomość specyfiki i struktury podmiotów uzdrowiskowych;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office);
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Lojalność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

  ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 58 75 12 730.

Dokumenty w formie papierowej należy składać  do 08.05.2023 roku

w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 15.30) lub przesłać na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy Gdańsk/23/14

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Wytworzenie informacji: 13.04.2023
Publikacja informacji: 13.04.2023 09:00
Aktualizacja informacji: 12.06.2023 11:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty