O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Główny Specjalista w Wydziale ds. Służb Mundurowych w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Decyzja o wyniku naboru - ogłoszenie nr Gdańsk/24/04
W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Uzasadnienie:
W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Proces rekrutacji Gdańsk/24/04 został zakończony.

data publikacji: 5 kwietnia 2024 r.

Szczegóły oferty
GŁÓWNE ZADANIA:

 • Opiniowanie e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową:

   - analiza stanu zdrowia świadczeniobiorcy na podstawie opisu lekarza kierującego, wyników badań i/lub/ karty

     informacyjnej leczenia szpitalnego,

   - kwalifikacja do profilu leczenia uzdrowiskowego, zakresu i obszaru leczenia uzdrowiskowego,

   - występowanie do lekarza kierującego o uzupełnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do potwierdzenia

      skierowania;

WYMAGANIA:
Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Wyższe medyczne - lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej,
 • Lata pracy zawodowej: 5 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w lecznictwie uzdrowiskowym lub rehabilitacji;
 • Znajomość aktów prawnych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową:

   - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

     ( Dz.U. z 2024 poz.146 t.j.);

   - Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej

      oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.151);

   - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo

      rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2021r.poz.111 z późn.zm.);

   - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania

     pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r poz.14 z późn. zm);

   - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2023r. w sprawie świadczeń gwarantowanychz zakresu lecznictwa

      uzdrowiskowego. ( Dz.U. z 2022r. poz.1406 z późn. zm.);

 • Znajomość specyfiki i struktury podmiotów uzdrowiskowych;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office);
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Lojalność.

Wymagane dokumenty:

 •  CV,
 •  podpisany kwestionariusz osobowy,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 •  kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę,umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 •  kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 •  podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód,które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 58 75 12 730.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 01.04.2024 roku w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 15.30) lub przesłać na adres:


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.
(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)
z dopiskiem: oferta pracy Gdańsk/24/03
lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Publikacja informacji: 27.02.2024 13:20
Aktualizacja informacji: 05.04.2024 13:09
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty