O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent/młodszy specjalista w Dziale Rozliczania Należności w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym (umowa o pracę na zastępstwo / 1 pełny etat)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Informacja o wynikach rekrutacji nr Katowice/23/36

Na stanowisku starszego referenta w Dziale Rozliczania Należności w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym została zatrudniona pani Ilona Niemiec, Katowice.
Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Rekrutacja nr Katowice/23/36 została zakończona.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • rozpatrywanie wniosków o rozłożenie na raty, odroczenie bądź umorzenie spłaty zobowiązań oraz zawieranie ugód z dłużnikami w tym zakresie,
 • rozliczanie skutków finansowych kontroli, czynności sprawdzających u świadczeniodawców, weryfikacji świadczeń oraz wystawianie not obciążeniowych/uznaniowych w tym zakresie.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne (należy udokumentować):

 • wykształcenie: wyższe
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta staż pracy nie jest wymagany,
  • na stanowisko młodszego specjalisty wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 787 ze zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
 • umiejętność samodzielnego wykonywania powierzonych zadań,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków oraz przyswajania nowych informacji,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 09.06.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

z dopiskiem: oferta pracy Katowice/23/36

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Śląski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Śląskiego OW NFZ
Publikujący informację: Alicja Potrawa
Publikacja informacji: 26.05.2023 10:55
Aktualizacja informacji: 05.09.2023 12:19
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty