O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Referent w Sekcji ds. Dyrektywy Transgranicznej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej (umowa o pracę / 3 pełne etaty)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Informacja o wynikach rekrutacji nr Katowice/23/45

Na stanowisku referenta w Sekcji ds. Dyrektywy Transgranicznej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej zatrudnione zostały:

 • pani Katarzyna Markiewicz, Mikołów,
 • pani Klaudia Zawadzka, Chorzów,
 • pani Aleksandra Rosiak, Tychy.

Kandydatki wykazały się wystarczającą wiedzą i spełniły wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Rekrutacja nr Katowice/23/45 została zakończona.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów oraz o odmowie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EOG na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzenie rejestru wniosków o zwrot kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie składanych odwołań od decyzji dyrektora OW NFZ w sprawach z zakresu Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Sekcji ds. Dyrektywy Transgranicznej.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne (należy udokumentować):

 • wykształcenie: średnie lub wyższe,
 • lata pracy zawodowej:
  • przy wykształceniu średnim wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy,
  • przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
 • znajomość bieżącej problematyki systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Outlook),
 • umiejętność pracy z interesantem będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • skrupulatność i dokładność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 16.08.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

z dopiskiem: oferta pracy Katowice/23/45

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Śląski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Śląskiego OW NFZ
Publikujący informację: Alicja Potrawa
Publikacja informacji: 02.08.2023 11:55
Aktualizacja informacji: 23.11.2023 13:06
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty