O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista / starszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (umowa o pracę / 1 pełny etat)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Na stanowisku starszego specjalisty w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej został zatrudniony pan Przemysław Jagusiak, Tychy.
Kandydat wykazał się wystarczającą wiedzą i spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Rekrutacja nr Katowice/24/08 została zakończona.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: leczenie szpitalne,
 • przygotowywanie analiz wskazujących poziom realizacji obowiązujących umów oraz zapotrzebowania na nowe świadczenia,
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne w szczególności dotyczących: zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • obsługa wniosków od świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne, np. zmiany miejsca wykonywania świadczeń,
 • prowadzenie monitoringu poziomu realizacji świadczeń zgodnie z zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Centralę,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • analiza i weryfikacja wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia,
 • bieżąca współpraca ze świadczeniodawcami.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie medycyny, prawa lub administracji
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko specjalisty wymagane są minimum 3 lata stażu pracy,
  • na stanowisko starszego specjalisty wymagane są minimum 4 lata stażu pracy.

Wymagane wykształcenie oraz staż pracy należy udokumentować.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1194 ze. zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 870 ze zm.),
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word, Outlook),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 14.03.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

z dopiskiem: oferta pracy Katowice/24/08

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Śląski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Śląskiego OW NFZ
Publikujący informację: Alicja Potrawa
Publikacja informacji: 29.02.2024 11:05
Aktualizacja informacji: 10.04.2024 09:49
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty