O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Referent/Wydział Ekonomiczno-Finansowy/ Dział Rozliczania Umów/ Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ/1 etat/ umowa o pracę w celu zastępstwa

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Referent/Wydział Ekonomiczno-Finansowy/
Dział Rozliczania Umów/

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

(nazwa stanowiska / komórka organizacyjna / nazwa Oddziału Wojewódzkiego)

 

(1 etat/ umowa o pracę w celu zastępstwa)

(liczba etatów / forma zatrudnienia)

 

Numer ogłoszenia:  Łódź/23/33

Miejsce pracy Łódź

 

Termin składania ofert: 21.09.2023 r.

 

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • sprawdzanie przyjętych faktur pod względem merytorycznym za świadczenia opieki zdrowotnej,
 • monitorowanie stanu rozliczenia umów,
 • sporządzanie not księgowych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowana ekonomiczne).
 • Lata pracy zawodowej: brak wymaganego stażu.

Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza: znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2022.2561 ze zm.), znajomość obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera, w tym: programu Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w stopniu minimum podstawowym.
 • Kompetencje: odpowiedzialność, wysoka komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy.
 • Cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność, otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności, umiejętność pracy
  w zespole, dobra organizacja pracy i zarządzanie czasem.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail:
/ nr telefonu: 42-275-40-60; 42-275-40-23; 42-275-49-34).

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 21.09.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Łódź, ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria czynna
w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

z dopiskiem: oferta pracy Łódź/23/33

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.


Wydział Spraw Pracowniczych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisko pracy referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym, w Dziale Rozliczania Umów, została zatrudniona

 • Milena Kurasik, zam. Bukowiec.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Agnieszka Różycka
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 06.09.2023 14:40
Aktualizacja informacji: 30.11.2023 12:36
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty