O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent/młodszy specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Informacja o zakończeniu naboru nr Opole/23/23

 

Na stanowisko Młodszy specjalista w Wydziale Spraw Pracowniczych

została wyłoniona do zatrudnienia Pani Iwona Pawłowska.

Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

 

Proces rekrutacji Opole/23/23 został zakończony.


 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Oddziału;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników oraz wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • wystawianie skierowań na wstępne, kontrolne i okresowe badania   lekarskie,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
 • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowywanie;
 • sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • sprawozdawczość do GUS;

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wyższe,
 • na stanowisko Młodszy Specjalista minimum 1 rok stażu pracy,
 • doświadczenie zawodowe w komórce kadrowej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy (kodeks pracy, przepisy wykonawcze),
 • znajomość programu Płatnik,
 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań do GUS, US, PFRON,
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie w sporządzaniu deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • bardzo dobra znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych,
 • dodatkowe wykształcenie –szkolenia, kursy, studia podyplomowe z zakresu kadr,
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowość i odpowiedzialność w realizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • uczciwość,
 • wysoka kultura osobista,

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: / nr telefonu:).

oraz pod  nr telefonu: 775495230, 775495396

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 26 września 2023 roku w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 310 Opole ul. Ozimska 72A

Wydział Spraw Pracowniczych,

z dopiskiem: oferta pracy Opole/23/23

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michael Ziaja
Publikacja informacji: 11.09.2023 14:35
Aktualizacja informacji: 01.12.2023 09:35
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty