O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Informatyk w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze     na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Savitski Dzianis

Poznań

GŁÓWNE ZADANIA:

 • administrowanie siecią i zasobami LAN oraz WAN,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych w sieciach LAN i WAN,
 • obsługa komputerów i serwerów opartych o środowiska MS Windows oraz Linux,
 • zapewnienie bezpiecznej, ciągłej i sprawnej pracy systemu,
 • wdrażanie nowych rozwiązań IT,
 • monitorowanie pracy systemów informatycznych,
 • nadawanie i weryfikacja uprawnień użytkowników systemu,
 • utrzymanie, kontrola, konserwacja sprzętu komputerowego.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie informatyczne lub wyższe na kierunku/w zakresie Informatyka,
 • lata pracy zawodowej: minimum 5 – dotyczy osób z wykształceniem średnim informatycznym.  

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność administrowania siecią i zasobami: LAN oraz WAN,
 • praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych w sieciach LAN oraz WAN,
 • umiejętność administrowania siecią i zasobami  SAN,
 • umiejętność administrowania systemami operacyjnymi: UNIX/LINUX lub WINDOWS
 • umiejętność administrowania środowiskiem Vmware Vsphere,
 • praktyczna wiedza z zakresu zarządzania dostępem do sieci Internet,
 • doświadczenie w administrowaniu macierzami dyskowymi,
 • doświadczenie w administrowaniu środowiskiem serwerów kasetowych,
 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi tych zasobów,
 • utrzymanie, kontrola, konserwacja sprzętu komputerowego,
 • wiedza z zakresu sposobów licencjonowania oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych
 • umiejętność zapewnienia ciągłej, sprawnej i bezpiecznej pracy infrastruktury IT,
 • wiedza z obszaru bezpieczeństwa IT,
 • wiedza z przygotowania i udzielania zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • kreatywne myślenie,
 • odpowiedzialność,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim informatycznym,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 15 września 2023 r.  w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/27

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 01.09.2023 13:55
Aktualizacja informacji: 20.09.2023 14:27
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty