O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Informatyk w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze          na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Gmiński Piotr

Samlino

2.

Kowalczyk Patryk

Poznań

3.

Majchrzak Zofia

Poznań

4.

Matecki Jakub

Poznań

5.

Przyrowski Piotr

Poznań

6.

Savitski Dzianis

Poznań

7.

Wendlandt Marek

Oborniki

8.

Zborowski Arkadiusz

Dąbie

GŁÓWNE ZADANIA:

 • obsługa komputerów i serwerów opartych o środowiska MS Windows oraz Linux,
 • zapewnienie bezpiecznej, ciągłej i sprawnej pracy systemu,
 • wdrażanie nowych rozwiązań IT,
 • monitorowanie pracy systemów informatycznych,
 • nadawanie i weryfikacja uprawnień użytkowników systemu,
 • utrzymanie, kontrola, konserwacja sprzętu komputerowego.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie informatyczne lub wyższe na kierunku/w zakresie Informatyka,
 • lata pracy zawodowej: minimum 5 – dotyczy osób z wykształceniem średnim informatycznym.  

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność administrowania systemami operacyjnymi: UNIX/LINUX lub WINDOWS,
 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi tych zasobów,
 • utrzymanie, kontrola, konserwacja sprzętu komputerowego,
 • wiedza z zakresu sposobów licencjonowania oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
 • umiejętność zapewnienia ciągłej, sprawnej i bezpiecznej pracy infrastruktury IT,
 • wiedza z obszaru bezpieczeństwa IT,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • kreatywne myślenie,
 • odpowiedzialność,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • skuteczne działanie,
 • chęć rozwijania swojej wiedzy z obszarów IT.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim informatycznym,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

 ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 15 września 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/28

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Marta Żbikowska-Cieśla
Publikacja informacji: 01.09.2023 14:55
Aktualizacja informacji: 20.09.2023 14:29
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty