O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Referent w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • obsługa Klientów w zakresie udostępniania informacji niezbędnych do realizowania przysługujących im uprawnień i wykonywania ciążących na nich obowiązków,
 • informowanie w zakresie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Świadczeniodawców posiadających umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów bezpośrednio kierowanych do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz zgłoszeń nieprawidłowości z Internetowym Koncie Pacjenta w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • realizacja zadań związanych z obsługą Świadczeniobiorców w zakresie dostępu do systemu: Internetowe Konto Pacjenta,
 • udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczania zdrowotnego,
 • obsługa infolinii telefonicznej Oddziału,
 • udział w realizacji zadań związanych z promocją profilaktyki zdrowotnej.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 • znajomość przepisów:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.): Dział I - Rozdział 1 art. 1-3, art. 5, Dział II - Rozdział 1, Dział II - Rozdział 1a art. 31a i art. 31d, Dział II - Rozdział 2, Dział II - Rozdział 2a art. 42a-42b, Dział II - Rozdział 3, Dział II - Rozdział 3a art. 47d, Dział II - Rozdział 5 art. 49-50 ust. 8, art. 53-54, Dział III, Dział IV – Rozdział I art. 65-69, Dział V – Rozdział I art. 96-97, art. 102, art. 107, art. 109, Dział VI art. 132 i art. 137, Dział VIa art. 161ba-161c, Dział VIII art. 188 i art. 192,
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność współpracy z Klientem,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,  
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, sumienność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 21 września 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/31

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Marta Żbikowska-Cieśla
Publikacja informacji: 07.09.2023 14:05
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty