O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Dziale Monitorowania Leków w Wydziale Gospodarki Lekami w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o zakończeniu naboru NFZ15-WSP.110.31.2023 (nr ogłoszenia Poznań/23/36) ogłoszonego dnia 10 listopada 2023 r.:

Określenie stanowiska

Specjalista   

w Dziale Monitorowania Leków

w Wydziale Gospodarki Lekami

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Uzasadnienie

brak kandydatów do zatrudnienia

GŁÓWNE ZADANIA:

 • przygotowywanie materiałów i danych do celów sprawozdawczych, informacyjnych, raportów okresowych, prezentacji i innych potrzeb,
 • prowadzenie analiz danych z raportów statystyczno-medycznych oraz raportów aptecznych. 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyczny, matematyczny, techniczny,  
 • lata pracy zawodowej: minimum 3 – dotyczy osób z wykształceniem wyższym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.2561 ze zm.), w szczególności: Dział II: Rozdział 2, Rozdział 3, Rozdział 3a, Rozdział 4, Rozdział 5; Dział V: Rozdział 1,
  - ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego żywienia oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 826 ze zm.), w szczególności: Rozdział 1, Rozdział 2, Rozdział 6.
  - ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.(tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz.2301.), w szczególności: Rozdział 7 – art. 95b, art. 96a.
 • doświadczanie zawodowe w zakresie zbliżonym do charakteru pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • podstawowa znajomość relacyjnych baz danych i SQL,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,  
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.  

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 24 listopada 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/36

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 10.11.2023 13:35
Aktualizacja informacji: 29.11.2023 14:56
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty