O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

dot. naboru NFZ15-WSP.110.32.2023 (numer ogłoszenia Poznań/23/37), ogłoszonego dnia 13 listopada 2023 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Ciepiela Karolina

Poznań

2.

Czarnecki Oskar

Poznań

3.

Jasińska Maja

Poznań

4.

Przytarska Joanna

Poznań

5.

Rogal Agnieszka

Poznań

6.

Rybicka Małgorzata

Skórzewo

7.

Wilk Justyna

Borek

8.

Wleczyk Bartosz

Wągrowiec

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wykonywanie zadań związanych z zawieraniem i realizacją umów oraz obsługą świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów i aneksów do umów oraz przekazywanie ich do Działu Obsługi Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym,
 • bieżąca aktualizacja zmian w potencjale wykonawczym w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,  
 • udzielanie wyjaśnień i merytorycznych odpowiedzi związanych z zasadami kontraktowania świadczeń, warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe i preferowane kierunki: medyczne lub ekonomiczne,
 • lata pracy zawodowej:
 • minimum 3 – dotyczy osób z wykształceniem wyższym,
 • minimum 5 – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w lecznictwie szpitalnym, instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności,
 • znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.): Dział I - Rozdział 1; Dział II – Rozdział 2, 3; Dział III; Dział V – Rozdział 1 art. 96-98; Rozdział 2 art. 113-117; Dział VI,
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1194 ze zm.), w tym Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do tego rozporządzenia: Rozdział 1; Rozdział 2; Rozdział 3 § 1-23; Rozdział 4; Rozdział 5; Rozdział 6;
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.);
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – na poziomie minimum średnio zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 27 listopada 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/37

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 13.11.2023 15:35
Aktualizacja informacji: 05.12.2023 14:11
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty