O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • sporządzanie planu zakupu świadczeń zdrowotnych na obszarze właściwości Oddziału, we współpracy z innymi komórkami merytorycznymi,
 • prowadzenie  analiz danych w zakresie zleconym przez Dyrektora Oddziału, z wykorzystaniem danych pochodzących ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • prowadzenie analiz raportów statystyczno-medycznych, w tym analiz dotyczących prawidłowości kodowania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • monitorowanie i analiza zmian dotyczących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadzanie bieżącej analizy dostępności do świadczeń na podstawie zawartych umów w zakresie wskazanego rodzaju świadczeń,
 • monitorowanie kształtowania się wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej, analizowanie ich wahań oraz badanie trendów.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe i preferowane kierunki: statystyka, finanse publiczne, zdrowie publiczne,
 • lata pracy zawodowej:
  - minimum 1 – dotyczy osób z wykształceniem wyższym,
  - minimum 3 – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach analitycznych, preferowane w ochronie zdrowia,
 • znajomość przepisów:
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), w szczególności: Dział I – Rozdział 1, Dział II – Rozdział 2, 2a, 3, Dział III, Dział IVa, Dział IVb, Dział V – Rozdział 1 art. 96-97, Rozdział 2
  - Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1194), 
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – na poziomie bardzo dobrym,  
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 29 listopada 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/38

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 15.11.2023 14:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty