O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • realizacja zadań doradcy ds. profilaktyki i promocji zdrowia, promocji IKP, promocji usług e-Zdrowia,
 • realizacja zadań na poziomie Oddziału związanych z korpusem oficerów językowych dot. stosowania prostego języka,
 • przygotowywanie merytoryczne i realizowanie cyklicznych działań promujących postawy prozdrowotne,
 • weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych   ze środków publicznych,
 • udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • realizacja zadań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe,    
 • lata pracy zawodowej: min. 3.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór - mile widziane min. 2 lata,  
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), - Dział I - Rozdział 1, Dział II – Rozdział 2, 2a, 3,5, Dział III, Dział IV – Rozdział I, Dział V – Rozdział 1 art. 96-97, Rozdział 2 art. 113-117,
  - ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność współpracy z klientem,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, sumienność.
 • umiejętność reagowania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 1 grudnia 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/39

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 17.11.2023 12:05
Aktualizacja informacji: 17.11.2023 14:25
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty