O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym WOW NFZ w Poznaniu:

dot. naboru NFZ15-WSP.110.34.2023 (nr ogłoszenia Poznań/23/40), ogłoszonego dnia 20 listopada 2023 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Blachnierek Jarosław

Poznań

2.

Dobiosz Elżbieta

Poznań

3.

Mroszczak Piotr

Rokietnica

4.

Mróz Tomasz

Tulce

5.

Rogal Agnieszka

Poznań

GŁÓWNE ZADANIA:

 • sporządzanie analiz w oparciu o pozyskane dane m.in. w zakresie zawartych kontraktów i sytuacji finansowej Oddziału,
 • przygotowywanie materiałów i danych dla celów informacyjnych, sprawozdawczych, raportów okresowych, prezentacji oraz innych potrzeb,
 • sporządzanie analiz i ocen dotyczących wykorzystania środków na świadczenia zdrowotne w ramach zawartych umów (z uwzględnieniem migracji ubezpieczonych),
 • prowadzenie rozliczeń związanych z migracją ubezpieczonych,
 • monitorowanie poziomu wolnych środków pozostających w obowiązującym planie finansowym Oddziału.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe na kierunkach: ekonomiczny, informatyczny, matematyczny, techniczny,
 • lata pracy zawodowej: minimum 3 – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), w szczególności: Dział V Rozdział 2, Dział VA,
  - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1194),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość i sumienność,
 • motywacja do pracy i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania sobą w czasie,
 • umiejętność analitycznego myślenia,  
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • dyspozycyjność.   

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim, 
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 4 grudnia 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/40

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 20.11.2023 10:00
Aktualizacja informacji: 07.12.2023 15:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty