O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

informuje o zakończeniu naboru NFZ15-WSP.110.13.2024 (numer ogłoszenia Poznań/24/13), ogłoszonego dnia 6 maja 2024 r.:

Określenie stanowiska

Starszy referent  

w Sekcji Świadczeń Szpitalnych   

w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Uzasadnienie

kandydat wybrany w naborze przyjął warunki zatrudnienia na innym stanowisku w WOW NFZ

Poznań, dnia 26 czerwca 2024 r.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wykonywanie zadań związanych z zawieraniem i realizacją umów oraz obsługą świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów i aneksów do umów oraz przekazywanie ich do Działu Obsługi Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym,
 • bieżąca aktualizacja zmian w potencjale wykonawczym w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,  
 • udzielanie wyjaśnień związanych z zasadami kontraktowania świadczeń medycznych i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe i preferowane wykształcenie medyczne,  
 • lata pracy zawodowej:
 • minimum 3 w podmiotach wykonujących działalność – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w lecznictwie szpitalnym, instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności,
 • znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146): Dział I - Rozdział 1; Dział II – Rozdział 2, 3; Dział III; Dział IVB; Dział V – Rozdział 1 art. 96-98; Rozdział 2 art. 113-117; Dział VI,
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1194 ze zm.), w tym Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do tego rozporządzenia: Rozdział 1; Rozdział 2; Rozdział 3 § 1-23; Rozdział 4; Rozdział 5; Rozdział 6;
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.);
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – na poziomie minimum średnio zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 20 maja 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/13

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 06.05.2024 12:35
Aktualizacja informacji: 26.06.2024 11:17
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty