O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki WOW NFZ w Poznaniu:

dot. naboru NFZ15-WSP.110.14.2024, ogłoszonego dnia 20 maja 2024 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Ambrożewicz-Gronert Adrianna

Poznań

2.

Bukowiecka Antonina

Poznań

3.

Filipek Kinga

Poznań

4.

Gałęska Angelika

Poznań

5.

Jaskólska Agata

Tarnowo Podgórne

6.

Jaśkiewicz Beata

Poznań

7.

Rogal Agnieszka

Poznań

8.

Stefańska Marta

Poznań

Poznań, dnia 13 czerwca 2024 r.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie EKUZ oraz w innych sprawach związanych z realizacją przepisów o koordynacji i opieką transgraniczną oraz wydawanie EKUZ i certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ,
 • przyjmowanie wniosków i realizacja zadań związanych z potwierdzaniem zleceń na wyroby medyczne, obsługa wniosków dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne,
 • udostępnianie klientom informacji ustnie dotyczących udzielonych im świadczeń opieki zdrowotnej oraz kosztów tych świadczeń, a także o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • opracowywanie korespondencji do świadczeniobiorców w zakresie ZPO lub wniosków o wydanie karty EKUZ,
 • sporządzanie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w przypadkach nie wymagających postępowania wyjaśniającego, wydawanie umów o objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego (PZ),
 • weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • promowanie usług e-Zdrowia, profilaktyki.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe,
 • lata pracy zawodowej: minimum 3 lata  – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 146): Dział I - Rozdział 1, Dział II – Rozdział 2, 2a, 3,5, Dział III, Dział IV – Rozdział I, Dział V – Rozdział 1 art. 96-97, Rozdział 2 art. 113-117,
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań,
 • umiejętność reagowania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność współpracy z klientem,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, sumienność,  
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim, 
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 3 czerwca 2024 r
w zamkniętych kopertach, bezpośrednio
w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/14

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 20.05.2024 14:05
Aktualizacja informacji: 13.06.2024 15:28
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty