O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Informatyk w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje o zakończeniu naboru NFZ15-WSP.110.10.2024 (nr ogłoszenia Poznań/24/15) ogłoszonego dnia 24 maja 2024 r.:

Określenie stanowiska

Informatyk   

w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki   

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Uzasadnienie

nie dokonano wyboru kandydata – brak spełnienia wymagań właściwych dla stanowiska  

Poznań, dnia 8 lipca 2024 r.

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu (części bazodanowo - aplikacyjnej),
 • nadawanie i weryfikacja uprawnień użytkowników systemu,
 • szkolenie i wdrażanie nowych rozwiązań systemu, aktualizacja eksploatowanego oprogramowaniem przez WOW NFZ.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie informatyczne lub wyższe na kierunku/w zakresie Informatyka,
 • lata pracy zawodowej: minimum 5 – dotyczy osób z wykształceniem średnim informatycznym.  

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość SQL,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux,
 • umiejętności w zakresie wykonywania analiz danych i ich prezentacji,
 • znajomość języka angielskiego (zrozumienie dokumentacji technicznej),
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
 • doświadczenie we wsparciu użytkowników końcowych systemów informatycznych,
 • komunikatywność,
 • kreatywne myślenie,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • skuteczne działanie.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim informatycznym,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 7 czerwca 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/15

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 24.05.2024 14:25
Aktualizacja informacji: 08.07.2024 15:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty